>> Treballem amb infants d’Educació Infantil i d’Educació Primària (de P3 a 6è)
>> La llengua que s’utilitzarà per a la realització de les diferents activitats serà la llengua vehicular del centre en el cas del CASAL D’ESTIU, i en el cas del SUMMER CAMP serà la llengua Anglesa.

Grup Tendel vol donar una atenció educativa de qualitat, compromesa amb l’entorn i amb un equip de professionals en l’educació no formal que comparteix un interès comú: les ganes de treballar plegats per a la correcta educació dels vostres infants.
Tant a l'etapa d'Educació Infantil com a l’etapa d’Educació Primària donem molta importància als hàbits i els treballem d'una manera sistemàtica. Aquests són la base d'un bon procés d'adaptació, on es potencia el creixement de l’infant/jove i es facilita l'adquisició d'aprenentatges.
Als nostres casals i summer camps volem....>> Afavorir les relacions personals amb companys i adults.
>> Fer un ús enriquidor del temps lliure dels infants i joves.
>> Aprendre a col·laborar amb els altres, amb respecte i sense discriminacions.
>> Treballar uns hàbits i unes actituds relacionats amb el benestar, la seguretat i la higiene personal.
>> Respectar el material i les instal·lacions durant la pràctica de les diferents activitats.
>> Potenciar el diàleg com a resolució de conflictes.

I a part de tots aquests, al summer camp també s’aconsegueix....

>> Aprendre, assimilar, practicar i utilitzar vocabulari anglès quotidià.
>> Familiaritzar-se amb els sons i la pronunciació de la llengua anglesa.
>> Assimilar i utilitzar frases fetes que faciliten la comunicació.
>> Perdre la vergonya a parlar l’anglès.