Al llarg del Casal, cada dia faran activitats d’aigua dins l’escola/recinte.
- Els nens i nenes a partir de primer de primària se’ls pot oferir una activitat de piscina/platja un cop per setmana, la durada de l’activitat serà de mig dia. En el cas que sigui la piscina municipal del poble, s’haurà de tenir en compte els costos addicionals.
- Un cop a la setmana es farà una sortida ja sigui amb autocar, transport públic o caminant. Les sortides no són obligatòries, els que no vulguin anar podran quedar-se al centre amb l’equip de monitors.